บริษัท แน่นอน คัสตอมส์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ชุดฟอร์ม
 • อาหารกลางวัน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท แน่นอน คัสตอมส์ เซอร์วิส จำกัด
  367/9 หมู่ 3
  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110