บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรม ระบบลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภทที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ รับออกแบบ เครื่องจักร ติดตั้ง สร้าง ระบบท่อ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้มีการพัมนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกระบวนการทำงาน ทักษะในการทำงาน บุคคลากร และทีมงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ รองรับการเติบโตและการแข่งขันต่างๆ สร้างคุณภาพงานที่สูงขึึ้น เพื่อให้เป็นหนึ่งในทางเลือกแรกๆสำหรับลูกค้า เพราะเรารักษาคุณภาพ โดยยึดหลักการทำงานขององค์กร ดำเนินกิจการด้วยความเที่ยงตรง ซึ่งทำได้ดีตลอดมา นโยบายหลักของบริษัทฯคือเป็นหนึ่งด้านการวิศวกรรม,เชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงาน,มุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้า และบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ
สวัสดิการ
▪️ ชุดพนักงาน ▪️ ประกันสังคม ▪️ ตรวจสุขภาพประจำปี ▪️ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ▪️ ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่ ▪️ เบี้ยขยัน ▪️ ค่าล่วงเวลา ▪️ ค่าเดินทาง-ค่าน้ำมันรถ (รถส่วนตัว) ▪️ ค่าอาหารกลางวัน ▪️ โบนัสประจำปี ▪️ ท่องเที่ยวประจำปี ▪️ อบรมสัมนานอกสถานที่
ติดต่อ
บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
168/35 หมู่ 1
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เว็บไซต์: http://www.deline.co.th
ใช้งานแผนที่