บริษัท พลัส ควอลิตี้ จำกัด
บริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และกระจายสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เกตและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
สวัสดิการ
- รายได้ต่อเดือน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลัส ควอลิตี้ จำกัด
252/93 (เอ็ม) อาคารบี อาคารเมืองไทยภัทร-คอมเพล็กซ์ ชั้น17 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่