บริษัท นิวทวีวัฒน์ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร/ ไอศกรีม
สวัสดิการ
- เงินเดือน - คอมมิชชั่นจากยอดขาย - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวทวีวัฒน์ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
280/87 ม.2
ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120