บริษัท พีพีพลัสแมนเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัท ดำเนินการรับออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพีพลัสแมนเนจเม้นท์ จำกัด
193/151 อาคารเลครัชดา ชั้น 12จี ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110