P I A M MANUFACTURING CO.,LTD
เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2543 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก (Injection molding) ลูกค้าหลักของบริษัท เช่น Hitachi Canon
สวัสดิการ
ค่าอาหาร ค่าสแกนบัตร รถรับส่ง งานเลี้ยงขอบคุณต่างๆ ท่องเที่ยวประจำปี ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P I A M MANUFACTURING CO.,LTD
130/1 หมู่ 1
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170