ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรม และส่งออกต่างประเทศ
ธุรกิจในเครืออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ด้าน BIO
1. เอทานอล
2. เยื่อกระดาษ
3. โรงไฟฟ้า
4. อุตสาหกรรมปุ๋ย
5. ธุรกิจในเครืออื่น ๆ
สวัสดิการ
 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ช่วยพิธีศพ งานแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท เป็นต้น
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สวัสดิการวันลาต่าง ๆ
 • สัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
 • เกษียณอายุ
 • บ้านพักฟรี ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟ้าฟรี (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
10 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
2. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
3.
18 ต.ค. 62
Sales Support
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
4. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงิน
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
5.
18 ต.ค. 62
Sale Engineer
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
6.
18 ต.ค. 62
Instrumet and control Supervisor / Inspector (ประจำโรงงานนครสวรรค์))
pinlocation
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
7.
18 ต.ค. 62
Electrical supervisor (ประจำโรงงานนครสวรรค์)
pinlocation
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
8. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
9.
18 ต.ค. 62
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
pinlocation
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
10.
18 ต.ค. 62
วิศวกรเคมี (ประจำโรงงานนครสวรรค์)
pinlocation
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
ติดต่อ
24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-692-0869-73 ต่อ 112, 166 (สำนักงานใหญ่กรุงเทพ), 062-310-0311-13 ,056-338-123-5 ต่อ 112 (โรงงานเกษตรไทยฯ นครสวรรค์)
แฟกซ์: 02-246-9125
เว็บไซต์: www.ktisgroup.com
วิธีการเดินทาง
ใกล้กับ รร.สุรศักดิ์มนตรี และ ม.หอการค้า ถนนวิภาวดีรังสิต , - รถเมล์ที่ผ่าน 69, 24, 92, 129, 138, 187 ลงป้ายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดินตามถนนมา 200 เมตร , - รถตู้สายฟิวเจอร์ปาร์ค (รังสิต)-อนุสาวรีย์ชัย (โทลล์เวย์) เเละรถเมล์สาย 538 ราชมงคลคลอง 6-รพ.สงฆ ลงป้ายสวนป่าวิภาวดี เดินย้อนมาประมาน 200 เมตร
ใช้งานแผนที่