บริษัท เน็ทเวอร์ค คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์ค และจำหน่ายซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
แล้วแต่ตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ทเวอร์ค คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
218/8 ห้อง 101 ซอยพัฒนาการ 20 ถ.พัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250