ชื่อเดิมคือ รวมพัฒนาค้าข้าว เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2515 ในช่วงที่เริ่มก่อตั้งยังเป็นบุคคลธรรมดา เป็นการค้าขายทั้งปลีก และส่งสินค้า ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์และข้าวสาร ตรามงคล กิจการมียอดการสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงขยายกิจการเป็นห้างหุ้นส่วน หลังจากเป็นห้างหุ้นส่วนเพียงไม่นานกิจการสามารถสร้างยอดขายโดยมีสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจมากที่สุด ผลกำไร ความเชื่อมั่นของลูกค้า กิจการสามารถพัฒนามาเป็นบริษัทในเวลาต่อมา ปีพ.ศ.2543 เริ่มก่อตั้งเป็น บริษัทนครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด วิสัยทัศน์ของบริษัท : “เราจะเป็นศูนย์จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเพื่อยอดขายที่มากที่สุดในภาคกลาง” วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้านคุณภาพ และบริการ 2. เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าให้เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป้าหมาย : 1. เราจะต้องเพิ่มยอดขายปีละ 15% ของทุกปี 2. เราจะต้องเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ทั่วภาคกลาง นโยบายคุณภาพ : “ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการที่เป็นเยี่ยม และตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ประทับใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในความพึงพอใจของลูกค้าเราจะดำเนินการในระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO9001:2008, G.M.P, HACCP และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม - เงินเดือนปรับประจำปี - โบนัสประจำปี - กองทุนทดแทน - เงินประจำตำแหน่ง - ค่าตอบแทนพิเศษ - งานเลี้ยงประจำปี
ติดต่อ
บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด
45/2 ม.3 ถ.มาลัยแมน
ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000