ร้านจิราพร
ร้านขายผลไม้สดและไอศรีมใน ASIATIQUE THE RIVERFRONT ทำงานเวลาบ่ายถึงค่ำ
สวัสดิการ
  • มีค่าคอมเมื่อมียอดขายตามกำหนดและโอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านจิราพร
566/95 ซอยกิจพานิช
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500