บริษัท นิโอ แอพพาเรล จำกัด
ผลิตเสื้อเด็กสำเร็จรูป เพื่อการส่งออก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - วันหยุดตามประเพณี - อาหารกลางวัน - ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิโอ แอพพาเรล จำกัด
145 147 149 ซอยเจริญนคร10 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600