บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่เลขที่880/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-7151999 เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2532 บริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายสินค้าเครื่องประดับประเภทอัญมณี และสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวช่าวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ISO ปัจจุปันมีพนักงานประมาณ 1,000 คน ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวและ การเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ฯ ตลอดจนการเติบโตในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส ตามผลประกอบการ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอยัลเจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
880/8 ถนนหลวงแพ่ง
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.royalgems.co.th
ใช้งานแผนที่