บริษัท พี.โอ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าและส่งออก สินค้านำเข้า เช่น ปลาทูน่าแช่แข็ง ปลาซาร์ดีนแช่แข็ง ปลาทูและปลาซาบะแช่แข็ง เป็นต้น สินค้าส่งออก เช่น สินค้าอาหาร เครื่องจักร ฝาและกระป๋องเปล่า เป็นต้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.โอ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
832 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: http://www.popintertrade.com
ใช้งานแผนที่