บริษัท กรีนซายน์เทค จำกัด
ซ่อมจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนซายน์เทค จำกัด
74 ถ.เแลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่