เปิดสอนหลักสูตร " ผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) " ระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี 2551 เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานด้านการบริการสุขภาพและสาธารณสุข
สวัสดิการ
  • ทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น. (Part Time - สามารถเลือกวันทำการสอนได้)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
181 ซอยรามคำแหง 24/5 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.sutharak.com