ก่อตั้งมา 25ปี เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกไม้พื้น ไม้บันได เฟอร์นิเจอร์ etc.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรืองอุทัยอุตสาหกรรมไม้ จำกัด
39 หมู่ 7 ถนนปทุมธานี-บางเลน
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เว็บไซต์: www.ruangutai.com
event langing page