บริษัท ไนน์เนอร์ส จำกัด
บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
สวัสดิการ
ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน์เนอร์ส จำกัด
299/22 หมู่ 4 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.niners.co.th