บริษัท พี เค สแครปแอนด์รีไซเคิล เซอร์วิส จำกัด
บ.พี เค สแครป แอนด์ รีไซเคิลเขอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รับซื้อ/ขาย/กำจัด วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่กระบวนการ Recycle และบริษัทฯยังมีระบบการขนส่ง พร้อมรถขนส่งที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพนักงานขับรถขนส่งของ บริษัทฯ เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 และมีความชำนาญในการขับรถขนส่ง
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยเลี้ยง - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบกิจการ) - การพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เค สแครปแอนด์รีไซเคิล เซอร์วิส จำกัด
สนง.ใหญ่ 40/13,15 ถนนสุขประยูร
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.pk-chonburi.com
ใช้งานแผนที่