บริษัท พีเค แอนด์ ที เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2540 ลักษณะงาน เป็นงานประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด และรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเค แอนด์ ที เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
30/26 หมู่ 5
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150