บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
 • 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พัก กรณีทำงานในโครงการที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด / Out of town workstay shelter
 • allowances.
 • 2. ค่าเดินทางกลับบ้าน กรณีทำงานในโครงการที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด / Out of town transportation
 • allowances.
 • 3. ค่าล่วงเวลา / Overtime
 • 4. ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี /Annually raise
 • 5. โบนัสประจำปี / Annual Bonus
 • 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund
 • 7. ยูนิฟอร์ม / Uniform
 • 8. อบรมและสัมมนาประจำปี / Seminar and Training .
 • 9. เบิกเงินล่วงหน้า กรณีย้ายไปประจำโครงการปริมณฑลและต่างจังหวัด / Cash Advance.
 • 10. เงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงาน / Emergency loans.
 • 11. ตรวจสุขภาพประจำปี / Annually Checkup.
 • 12. ประกันกลุ่ม / Life Insurance.
 • 13. เงินรับขวัญบุตร / Special Allowance for new baby.
 • 14. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงาน / Staff funeral allowance.
 • 15. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว / Special Allowance for Cremation (Spouse, Children,
 • Parents)
2 ตำแหน่ง
1.
11 ต.ค. 62
วิศวกรโครงการ-โยธา
pinlocation
mrt iconพระราม 9
salary icon
ไม่ระบุ
2.
11 ต.ค. 62
ผู้จัดการโครงการ-โยธา
pinlocation
mrt iconพระราม 9
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
29/25-27 ชั้น 2 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-246-2147-8 ต่อ 102, 086-989-2407
แฟกซ์: 02-246-2600
เว็บไซต์: www.trustypm.co.th
วิธีการเดินทาง
สำนักงานอยู่ด้านหลังเซ็นทรัล พระราม 9 สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีพระราม 9 ใช้ทางออกที่ 2
ใช้งานแผนที่