บริษัท กรีนแคล(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม สารปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร ซึ่งใช้วัตถุดิบยิบซั่มเป็นหลัก โดย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "Green Cal" จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโต
สวัสดิการ
 • 1. ค่าอาหารกลางวัน
 • 2. ค่าที่พัก
 • 3. เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • 4. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต
 • 5. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานสมรส
 • 6. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานอุปสมบท
 • 7. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานคลอดบุตร
 • 8. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 9. รถยนต์+น้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
 • 10. ค่าโทรศัพท์
 • 11. เบี้ยเลี้ยงสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 12. ค่าที่พักสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 13. คอมมิชชั่น สำหรับพนักงานขาย
 • 14. ปรับเงินประจำปี
 • 15. โบนัส
 • 16. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 17. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 18. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 19. พักร้อนสูงสุด 10 วัน
 • 20. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 17.00 น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • 21. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานกรุงเทพ : 29 อาคาร 4 เจ ซ.พหลโยธิน 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โรงงาน : 23 หมู่ 7 ถ.อินทร์บุรี-วังทอง (หมายเลข 11)
ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
เว็บไซต์: www.greencal.co.th