บริษัท กรีนแคล(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม สารปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร ซึ่งใช้วัตถุดิบยิบซั่มเป็นหลัก โดย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "Green Cal" จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโต
สวัสดิการ
1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าที่พัก 3. เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 4. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต 5. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานสมรส 6. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานอุปสมบท 7. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานคลอดบุตร 8. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 9. รถยนต์+น้ำมันรถ (บางตำแหน่ง) 10. ค่าโทรศัพท์ 11. เบี้ยเลี้ยงสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ 12. ค่าที่พักสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ 13. คอมมิชชั่น สำหรับพนักงานขาย 14. ปรับเงินประจำปี 15. โบนัส 16. ท่องเที่ยวประจำปี 17. ตรวจสุขภาพประจำปี 18. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 19. พักร้อนสูงสุด 10 วัน 20. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 17.00 น.) หยุดเสาร์-อาทิตย์ 21. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานกรุงเทพ : 29 อาคาร 4 เจ ซ.พหลโยธิน 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โรงงาน : 23 หมู่ 7 ถ.อินทร์บุรี-วังทอง (หมายเลข 11)
ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
เว็บไซต์: www.greencal.co.th