Dak Galbi Group Co,.Ltd.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเกาหลี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Dak Galbi Group Co,.Ltd.
414/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร