นพรัตน์ฟาร์ม
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไก่เนื้อประกันราคา
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นพรัตน์ฟาร์ม
88 หมู่ 3
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210