โรงเรียนจิตตเมตต์
โรงเรียนอนุบาล ที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ บนกระบวนการเรียนรู้และบรรยากาศที่ทำให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุข อบอุ่่น และปลอดภัย
สวัสดิการ
  • - สวัสดิการครู ตามหลักของสช.
  • - การดูแลกันและกันในโรงเรียนเสมือนเป็นคนในครอบรัวเดียวกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนจิตตเมตต์
36/103 ถนนทุ่งมังกร
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: www.jittamett.ac.th
ใช้งานแผนที่