บริษัท อมิดะอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนมากกว่า20 ปี มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร บริษัทอมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีแบละได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศในการผลิตสินค้าต่างๆ
บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้
ผลิตพัดลม และ รับบริการงานตัดเลเซอร์ พับ เชื่อม ดัด รับปั๊มงานโลหะต่างๆอีกด้วย
สวัสดิการ
 • สวัสดิการถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ประกันสังคม
 • -เบี้ยขยัน
 • - โบนัส
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ช่วยเหลืองานแต่ง งานศพ
 • - การปรับเงินเดิอนประจำปี
ติดต่อ
บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
888/11 หมู่ 20 ซอยบูญมีทรัพย์ ถ.บางพลี- ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.Amida.co.th
ใช้งานแผนที่