หจก. พรพัชร ก่อสร้าง ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สร้างบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท หจก. พรพัชร ก่อสร้าง มีความพร้อมสรรพที่จะคัดสรร ช่างที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาทำงานให้ท่าน เพื่อให้งานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท มีคุณภาพดีที่สุด รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือพนักงาน - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพัชร ก่อสร้าง
190/208 ม.7
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เว็บไซต์: www.pornpuchara.com