บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตคลัทซ์ สำหรับรถยนต์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 เป็นบริษัทร่วมทุ่น ญี่ปุ่น 100 เปอร์เซนต์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ลูกค้าหลัก กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สวัสดิการ
- ค่าตำแหน่ง - ค่าครองชีพ - เบื้ยขยัน - เงินช่วยค่าเดินทาง - กองทุนสำรองเลี่ยงชีพ - ค่าความร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิคคิ ฟรอน (ไทยแลนด์) จำกัด
700/684 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.nikkifron.com