เราคือผู้ผลิตเบรคที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถควบคุมให้เกิดความปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่ จึงทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงความนุ่มนวลและสบายตลอดการเดินทาง ไม่ใช่แค่เพียงความพอใจที่คุณจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่คุณยังมั่นใจในความปลอดภัยระดับโลกจากผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย เพราะระบบเบรคสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของเรานั้น เป็นที่ใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานประกอบรถยนต์ทั่วโลก
สวัสดิการ
1. หอพักบริษัทเพื่อพนักงาน ค่าครองชีพ 2. ประกันสังคม ประกันสุขภาพครอบครัว ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 3. วันหยุดต่างๆ เช่นวันหยุดประเพณี งบพักผ่อนประจำปี ลาอุปสมบท ลาเพื่อสมรส ฯลฯ 4. เบี้ยขยัน ค่าทำงานกะ ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะมาทำงาน(กรณีไม่ใช้สวัสดิการรถรับ-ส่ง) 5. โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี กีฬาสีประจำปี 6. ชุดฟอร์มพนักงาน เบี้ยเลี้ยงในการทำงานข้างนอก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟรี 7. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพสมาชิกในครอบครัว การลาเพื่อรับราชการทหาร 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สนามกีฬาต่าง ๆ 9. เงินช่วยเหลือบุตร 2 คนแรก สวัสดิการข้าวฟรี และขายอาหารราคาประหยัด 10. ศูนย์รับเลี้ยงดูบุตรพนักงาน ห้องคาราโอเกะเพื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 11. สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เช่น น้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ 12. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้บริหารและพนักงานเช่นสัมมนาพนักงานพบ ท่านประธานฯ ประจำทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
399 หมู่ 6
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.nbt.co.th
ใช้งานแผนที่