ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง
รับเหมางานก่อสร้างเกียวกับกรมศิลปากร งานโครงสร้าง งานระบบ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง
603 รังสิต-นครนายก 21
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130