บริษัท พาวเวอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบ ครบวงจรตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก สะดวกต่อการใช้งาน และอีกทั้งยังเป็นที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งบุคคลทั่วไป ออฟฟิศ โรงแรม โรงงาน เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสารได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้าทุกประเภท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ลาพักร้อน - งานเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
5 อาคารสิทธิวรกิจ ชั้น 14 ห้อง 144 ซ.พิพัฒน์ ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.powercomonline.com