- จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด และระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบ - ออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซด์
Benefits
เงินเดือน OT, ค่าน้ำมัน โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นีโอ-เทค ซิสเต็ม จำกัด
502/543 ถนนเดชะตุงคะ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210