บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด
บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2539 ดำเนินกิจการขนส่งทั่วราชอาณาจักรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำลังขยายงานต้องการบุคลากรร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น และมีความขยัน มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กร จัดเก็บเอกสารรับ-จ่าย ออกใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ และ ใบเสร็จรับเงิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ที่พัก และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด
201/448 ซ.พหลโยธิน54/1 แยก 4-12( หมู่บ้านอรุณนิเวศน์)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ใช้งานแผนที่