บริหารโครงการก่อสร้างภาครัฐ และเอกชน
สวัสดิการ
-วันหยุดตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีอีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
57/25 หมู่ 9 อาคาร News Vision ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วิธีการเดินทาง
ตรงข้าม Central - แจ้งวัฒนะ ( แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19)
ใช้งานแผนที่