บริษัท กรุงเทพสอบบัญชี จำกัด
บริการรับตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัด - หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพสอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 408/168 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้นที่ 41 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.bangkok-audit.com