เป็นบริษัท ต่างชาติ ผลิตแผ่นทองแดง สำหรับใช้ประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร
  • - โอที
  • - ค่ากะ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าประสบการณ์
  • - ปรับเงินประจำปี
  • - เงินพิเศษสิ้นปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd.
180ม.7 นิคมอุตสหกรรมเกตุเวย์ซิติ้
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เว็บไซต์: www.bil.co.th