โรงเรียนสอนภาษาไทยบัว
สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ นักเรียนเป็นชาวญี่ปุ่น อเมริกา ฯลฯ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสอนภาษาไทยบัว
ชั้น 19อาคารปิยะเพลสหลังสวน29/1ซอยหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://buathailanguag.com/