บริษัท รีโปรเท็ค จำกัด
ผลิตและจำหน่ายกระดาษ
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -เบี้ยขยัน
  • -วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 8.30- 12.00น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีโปรเท็ค จำกัด
541 ถนนสิรินธร
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700