บริษัท นาฟดีพาค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาฟดีพาค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
407 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 (ซอยพระรามที่ 2 ซอย 33) ถนนพระราม 2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150