ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรีการบัญชี
ให้บริการทางบัญชีแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบริการ ทำบัญชี หรือบริการให้คำปรึกษา ทางด้านการบัญชีและภาษีอากร ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการวางระบบบัญชี การรับจดทะเบียนนิติบุคคล และ บริการตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
-โบนัส -ประกันสังคม -ท่องเที่ยวประจำปี -ม.ค.-มิ.ย. เวลางานจันทร์-เสาร์ 09.00-17.00 -ก.ค.-ธ.ค. เวลางานจันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรีการบัญชี
9/39 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่ 6
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: www.nonaccount.com