บริษัท ดี เค เอ็ม เอ็มเอฟจี จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตั้งแต่ปี 2538 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อเมริกา ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น การกลึง การเชื่อม การ TRIM ปั๊ม / press โลหะการขึ้นรูป / TOOL การปั้มยางการทำแม่พิมพ์ และพ่นสี และประสบการณ์ในการกำกับดูแลพนักงานในองค์กร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดี เค เอ็ม เอ็มเอฟจี จำกัด
90 หมู่ 1
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000