ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที.อินเฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนำเข้า-ส่งออกกระดาษถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าคอมมิสชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที.อินเฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย
87/51
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ใช้งานแผนที่