LPD VISA SERVICES Co., Ltd.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้คำปรึกษาการไปศึกษาต่อต่างประเทศ, การทำวีซ่าไปต่างประเทศ, การทำสัญชาติของเด็กต่างชาติที่คลอดในประเทศไทย, แปลเอกสาร More information:
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลาภายใต้เงื่อนไขกฎหมายแรงงาน - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. - เปิดโอกาสให้ นักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยเปิด หรือนักศึกษาที่เรียนภาคเสาร์ - อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
LPD VISA SERVICES Co., Ltd.
112 อาคารแม็คซิม ชั้น 5 ห้อง 502 บี ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.lpdvisa.com,
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้า - รถไฟใต้ดิน - รถเมล์ - เรือ
ใช้งานแผนที่