บริษัท รอคซานา จำกัด
ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานญี่ปุ่น
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • ประกันสังคม
  • Bonus , OT
  • ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอคซานา จำกัด
9/813-9/814 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220