บริษัท พัฒนาการ แอคเคานท์ แอนด์ แทค จำกัด
สามารถจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสามารถปิดบัญชีประจำปีได้
สวัสดิการ
เงินเดือน, โบนัสประจำปี, ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนาการ แอคเคานท์ แอนด์ แทค จำกัด
14 ซอยอ่อนนุช 19 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250