บริษัท รังสิตรีไซเคิล จำกัด
รับซื้อ-ขายกระดาษทุกชนิด เพื่อรีไซเคิล ส่งออกต่างประเทศและในประเทศ
สวัสดิการ
  • ตามกฏหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท รังสิตรีไซเคิล จำกัด
25/5 หมู่ 10
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่