บริษัทนำเข้ากระดาษและฟิล์ม
นำเข้ากระดาษและฟิมล์ เข้ามาจากต่างประเทศและเคลือบในประเทศไทย
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทนำเข้ากระดาษและฟิล์ม
139 อาคารเดอระโอภัส ทองหล่อ ชั้นุ 6 ห้อง 607 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110