กลุ่มบริษัท พรรณธิอร PLANTHEON
PLANTHEON (AFFILIATED BUSINESS UNIT OF TCC GROUP) EXECUTIVE JOB OPPORTUNITY PLANTHEON Focuses on major economic crops that are important to national and regional economy from planting, preliminary, processing, manufacturing, marketing, trading, international investment (Cambodia ,Lao PDR, Myanmar, and other AEC countries), and other related industries. We endeavor to develop and promote agro-business that is fully integrated. We are searching for competent, enthusiastic and highly qualified individuals with achievement-oriented goals for the following vacancies to join its growing business;
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลียงชีพ 2.ประกันชีวิตกลุ่ม/อุบัติเหตุ 3.ค่ารักษาพยาบาล(กรณีผู้ป่ยนอก) 4.ค่าเยี่ยมพนักงานป่วย(ผู้ป่วยใน)/คลอดบุตร 5.ค่าเบี้ยเลี้ยง(กรณีปฏิบัติงานนอกเขตงานปกติในประเทศ/ต่างประเทศ) 6.เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ 7.โบนัสประจำปี 8.ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์(สำนักงานใหญ่)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กลุ่มบริษัท พรรณธิอร PLANTHEON
288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.plantheon.co.th, www.tcc.co.th
วิธีการเดินทาง
- BTS สุรศักดิ์ - รถเมล์สาย 1
ใช้งานแผนที่