Raja Gems Trading Co.,Ltd
ธุรกิจขายเครื่องประดับและอัญมณี นำเข้าและส่งออก
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Raja Gems Trading Co.,Ltd
ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร สีลมแกลอเลีย 919/1 ถนน สีลม
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500