บริษัท พรีเชียส กู้ดส์ จำกัด
หล่อโลหะ และ ขึ้นรูปโลหะ machining ชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อส่งออก
สวัสดิการ
ตามปกติ โบนัส เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเชียส กู้ดส์ จำกัด
549 หมู่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์: www.spkmetal.com, www.preciousgoods.com