บริษัท สมาร์ทออฟเซ็ท จำกัด
ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี มีความมั่นคงสูง มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โอที - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ทออฟเซ็ท จำกัด
160-164,120-126
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500